Kelepçe

Tutukluların kaçmasını önlemek için bileklerine takılan, bir zincirle tutturulmuş demir halkadır. Bu kelime genellikle kelebce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kelepçe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kelebce (Yanlış kullanım)

kelepçe✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kafile kelepçe, zincir ve pranga sesleri ile meydanı geçti.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Varsaymak Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek ya da bu sonuçlar […]
  • Sona ermek Son bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Zebercet Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum […]
  • Nöroşirürjiyen Beyin cerrahı demektir. Nöroşirürji, insan vücudundaki sinir […]
  • Paleograf Eski el yazıları uzmanı. Bu kelime genellikle palograf şeklinde […]
  • Hâkim rüzgâr O an için geçerli olan şey ve durumu anlatmak için kullanılır. […]

Yorum yapın