Kervansaray

Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han anlamına gelir. Bu kelime genellikle kervan saray şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kervansaray şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kervan saray (Yanlış kullanım)

kervansaray✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar / Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar” – Faruk Nafiz Çamlıbel


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kap kacak Tencere, tava, sahan vb. mutfak eşyası anlamına […]
  • Kadirşinaslık Değerbilirlik anlamına gelir. Ayrı yazılarak hata yapılır. Bu […]
  • Gayrisafi millî hasıla Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa […]
  • Santimetre Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimine verilen […]
  • Bekar Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini […]
  • Gül yağı Gül suyu çıkarıldıktan sonra üzerinde biriken yağa, gül yağı […]

Yorum yapın