Kilogramkuvvet

Kilogramağırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kilo gram kuvvet, kilogram kuvvet, kilogıramkuvvet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kilogramkuvvet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kilo gram kuvvet(Yanlış kullanım)

kilogram kuvvet(Yanlış kullanım)

kilogıramkuvvet(Yanlış kullanım)

kilogramkuvvet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kilogramkuvvet, kütlesi 1 kg olan bir cismin standart yerçekimi altında uyguladığı kuvvettir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Harem Selamlık Harem selamlık, bayanların ve erkeklerin bir toplulukta ayrı […]
  • Pış pış Annenin bebeğini uyuturken çıkardığı ses anlamına gelir. […]
  • Üçer üçer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Öngörü Öngörü, bir işin ilerde ne durum alacağını kestirme, önceden […]
  • On para etmemek Hiçbir değeri olmamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yüz aklığı göstermek Bir işte başarıya ulaşmak anlamında kullanılan deyimdir. Yüz […]

Yorum yapın