Kilogrammetre

Bir kilogram ağırlığındaki bir gücün, uygulandığı maddi bir noktayı güç doğrultusunda bir metre yer değiştirmesiyle yapılan işe eşit iş birimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle kilo gram metre, kilogırammetre, kilogram metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kilogrammetre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kilo gram metre(Yanlış kullanım)

kilogırammetre(Yanlış kullanım)

kilogram metre(Yanlış kullanım)

kilogrammetre✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yapılan araştırmalara göre beden kütle indeksi 27 kilogrammetre kare olanların daha sağlıklı oldukları görülmüştür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çapraşık Girift.  Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, […]
  • Çevre yolu Trafiği rahatlatmak için düzenlenen ve büyük kentlerin içine […]
  • İpek Böceği Kelebek yumurtalarını dut yaprakları üzerine bırakır, […]
  • doğrultma Doğrultmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle dorultma, […]
  • Provoke "Kışkırtmak" anlamındaki provoke etmek birleşik fiilinde geçen […]
  • Kaydolmak Kaydolmak kelimesi -e yazılmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın