Kim bilir

Bilinmezlik, belirsizlik anlatır. Olabileceğine inanılan şeyler için kullanılır, olabilirlik bildirir. Bu kelime genellikle kimbilir şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı kim kim bilir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kimbilir (Yanlış kullanım)

kim bilir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kim bilir neler var, seni böylesine mutsuz eden.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hisar’dan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Hasta olmak Sağlığı bozulmak, hastalanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Açıkçası Doğruyu söylemek gerekirse, doğrusu, apaçık olarak, açık olanı, […]
  • 66’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Açık deniz Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü. Denizin kıyıdan […]
  • Amacıyla Ulaşmak istenilen sonuç, maksat anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın