Kırgız’ım

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bu kelime genellikle Kırgızım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kırgız’ım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kırgızım(Yanlış kullanım)

Kırgız’ım✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ben Kırgız’ım


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mağdur Haksızlığa uğramış (kimse), kıygın anlamına […]
  • Bugün İki farklı şekilde kullanılan bugün kelimesinin bitişik mi, […]
  • Çam devirmek İstemeksizin, ayrımında olmaksızın, karşısındakine dokunacak ya […]
  • Mabeyinci Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine […]
  • Bembeyaz Her yanı ak, aktan da ak, çok beyaz, apak anlamında […]
  • Hodbehot Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye […]

Yorum yapın