Kısır döngü

Bir önermeyi ikinci bir önermeyle ikinci önermeyi de dönüp birincisiyle tanıtlamaya çalışma yolu, fasit daire, döngü, kapsayıcı karşıtı. Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle kısırdöngü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kısır döngü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kısırdöngü (Yanlış kullanım)

kısır döngü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ama ana yahut büyükanne, çocuğu korumaya kalkar, bu sistemi bozarsa kısır döngü sürer gider.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Egzoz Otomobillerde kullanılan ve motorun oluşturduğu kirli havayı […]
  • Klişe Basımevinde, baskı işinde kullanılmak ereğiyle üzerine kabartma […]
  • Kara boya Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle karaboya […]
  • Kanuniesasi Anayasa anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanuni esasi, […]
  • Kızılağaç Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek […]
  • Triptik Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi anlamına gelir. […]

Yorum yapın