Kıyafetname

Bir ülkenin veya bir dönemin giysilerini anlatan kitap anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıyafet name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kıyafetname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıyafet name (Yanlış kullanım)

kıyafetname✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kıyafetname 9 bölümden oluşur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şipşak İkilemelerde genellikle ayrı yada bitişik yazılmaları konusunda […]
  • Eczane Eczane, tıbbi ürünlerin satılmakta olduğu, hastaların doktor […]
  • Akşamüstü Güneş’in batmakta olduğu saatlere doğru ya da o […]
  • Başkaldırmak Ayaklanmak, isyan etmek, nesnesiz İyice coşmak, kabarmak […]
  • Disponibilite Bankalarda bulunması gereken mevcut nakit ve derhâl paraya […]
  • Yakın Doğu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]

Yorum yapın