Kızılyörük

Yılancık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kızıl yörük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kızılyörük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kızıl yörük (Yanlış kullanım)

kızılyörük✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tenindeki rahatsızlığın kızılyörük olduğunu öğrendi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şiirce Mensur şiir anlamına gelen şiirce kelimesi zaman zaman hatalı […]
  • İstanbulumuzun Millet; bir soy, bir inanç, bir gelenek tabanı olan topluluk […]
  • Epeyce Bir hayli, oldukça, epey anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Metamorfizm Başkalaşım anlamına gelir. Bu kelime genellikle meta […]
  • Sesçil Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik […]
  • İbadethane Tapınak anlamına gelir. Her dinde ibadet edilen bir ibadethane […]

Yorum yapın