Klakson

Korna anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klakson şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

krayakson (Yanlış kullanım)

klakson ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İki klakson sesi durgunluğu iki yerinden bıçakladı.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muhalif Muhalif;  görüş, eylem ve tutuma karşı olmak anlamında […]
  • Gayet Pek, çok, pek çok, aşırı bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çok düzlemli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Tedahül Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme […]
  • Hoş geldin İyilikle memnuniyetle karşılanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Denizanası Sölenterlerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe […]

Yorum yapın