Klas

Sınıf demektir. Ayrıca üstün nitelikli, üstün yetenekli anlamına gelir. Bu kelime genellikle kılas şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klas şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kılas(Yanlış kullanım)

klas✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Klas oyuncu hayranları ile buluştu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstirham Yalvarma, merhamet dileme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kooperatifçi Kooperatif üyesi ve yöneticisi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Adli Adaletle ilgili alamına gelen adli kelimesi i harfinin üzerine […]
  • Belgisiz zamir Belirsizlik zamiri anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İllaki Hangi durumda, hangi koşulda olursa olsun, kesin olarak, […]
  • Birkaç Birkaç kelimesi; çok olmayan az sayıda anlamında […]

Yorum yapın