Klasman

Bölümleme, sınıflama, tasnif demektir. Belli bir sınıf, küme anlamına gelir. Bu kelime genellikle kılasman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klasman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kılasman(Yanlış kullanım)

klasman✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mentor klasmanları belirlendi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Soy sop Bütün hısım akrabalar, soydan olan herkes anlamına gelir. […]
  • Çıtçıt Kumaşın ya da üzerine dikilmiş bulundukları şeyin iki kenarını […]
  • Jinekoloji Kadın hastalıkları anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kaime Buyruk, resmî kâğıt, ferman anlamlarına gelir. Ayrıca eskiden […]
  • Sabun Türlü yağlarla alkalileri birleştirme yoluyla yapılan, kirli ve […]
  • Perspektif Görünge, bakış açısı, nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri […]

Yorum yapın