Klik

Hizip anlamına gelir. Bu kelime genellikle kılik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kılik (Yanlış kullanım)

klik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Topluluk içerisinde belli bir amaç doğrultusunda hareket eden, fikirleri ve inançları çoğunluktan farklı gruplara klik denir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Atatürksüz Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. […]
  • Beherglas Silindir biçiminde cam deney çubuğuna beherglas yada beher […]
  • Çiçekçi Çiçek yetiştiren, satan ya da yapma çiçek işiyle uğraşan kimse […]
  • Bitkin Yorgun anlamına gelmektedir. Bu kelime genellikle […]
  • Rüşeym Oğulcuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle ruşeym, ruşeyim […]
  • Üst kat Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın