Klişecilik

Klişecinin yaptığı iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kılişecilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klişecilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kılişecilik(Yanlış kullanım)

klişecilik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Klişeciliğin henüz tek renkten öteye gidemediği o günlerde, taş baskı ile renk verilirdi resimlere.” – Yusuf Ziya Ortaç


Diğer Doğru Yazımlar

  • Lamelif Dolambaçlı, eğri büğrü, çarpık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Arabozan İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara […]
  • Göz altı Göz altı yüzde gözlerin hemen altında bulunan bölüm anlamına […]
  • Drama Dram, tiyatro yazını, oyun yazma sanatı anlamına gelir. […]
  • El alem Yabancılar, başkaları, el gün, herkes anlamında kullanılır. […]
  • Kelebek Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]

Yorum yapın