Kloşet

Toplantı vb.nde katılımcıları bir araya getirmek, uyarmak, toplantıyı başlatmak amacıyla kullanılan çıngırak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kilöşet, kıloşet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloşet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kilöşet(Yanlış kullanım)

kıloşet(Yanlış kullanım)

kloşet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Toplantının sözcüsü elindeki kloşeti sallamaya başladı ve bütün salon suspus oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Layığını bulmak Dengini, kendisine uygun olanı, yaraşanı, eşini bulmak anlamına […]
  • 1936’da Belirtilen tarihte anlamına gelir. Tarih bildiren sayılardan […]
  • Eski Tüfek Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Musiki Müzik anlamına gelir. Bu kelime genellikle müsiki şeklinde […]
  • Gönlünden geçirmek Bir şeyin olmasını ya da bir şeyi yapmayı içten içe düşünmek, […]
  • Parlamenter Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili […]

Yorum yapın