Kloz

Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur. Bu kelime genellikle kıloz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıloz(Yanlış kullanım)

kloz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu ek teminat klozu poliçenin genel ve özel şartlarına, sair teminat ve istisna hükümlerine mutlak olarak tedbir ve poliçede yer alan hasar ile ilgili düzenleme ve yollamaların tümü , aşağıda ayrıca belirlenmiş özel şartları ile birlikte ek teminat klozu kapsamında temin edilen rizikolar için de aynen geçerlidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Binbir zahmetle Büyük zorlukla anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir […]
  • Sürpriz Sürpriz, hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevindiren ya […]
  • Temayül Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi […]
  • Bıçak Bıçak, keskin ağızlı el aletidir. İşlevine, icrasında […]
  • Piyanist Piyanist kelimesi piyano çalan kimse, piyano sanatçısı […]
  • Demir yolu Lokomotif, vagon vb. demir tekerlekli taşıtların üzerinde […]

Yorum yapın