Kolektif

Kolektif; birçok kişi ya da nesnenin bir araya gelmesi, ortaklaşa anlamında kullanılmaktadır. Fransızcadan dilimize yerleşen bu kelime genellikle kollektif şeklinde yanlış telaffuz edilir. Doğru yazım şeklinde ikinci l harfi yer almamalıdır.

Doğru yazımı:

kollektif (Yanlış kullanım)

kolektif  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üst yönetimin bize karşı uyguladığı yıldırma politikasına karşı, kolektif  bir çözüm bulmamız gerekiyor.

Projemize yönelik girişimde bulunmak için, arkadaşlarla kolektif şirket kurmaya karar verdik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • 2011’de Belirtilen tarihte anlamına gelir. Bu kelime genellikle 2011 […]
  • Kendini harap etmek Kendini harap etmek, sıkıntı veya üzüntüden perişan olmak […]
  • Olagelen Olagelen kelimesi olagelmekte olan, sık sık olan, alışılmış, […]
  • Literatür Edebiyat. Kaynak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mal olmak Belli bir paraya yaptırılmış, çıkmış olmak, bir iş, herhangi […]
  • Yıl dönümü Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir […]

Yorum yapın