Kolorimetre

Renkölçer anlamına gelir. Bu kelime genellikle kolori metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kolorimetre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kolori metre (Yanlış kullanım)

kolorimetre✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kolorimetreler insan gözünü taklit eden renk ölçüm cihazlarıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kontrat Sözleşme anlamına gelir. Bu kelime genellikle kontırat şeklinde […]
  • Toprak altı Toprağın içi anlamına gelir. Bu kelime genellikle toprakaltı […]
  • Nazil Olmak (gökten) inmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Günöte Yer yörüngesinin Güneş'e en uzak bulunduğu nokta anlamlarına […]
  • Bir araya Aynı ortama gelmek, iki yada daha fazla kişinin aynı ortama […]
  • Meşakkatli Güç, sıkıntılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle meşakatli […]

Yorum yapın