Kolorimetri

Renk ölçme anlamına gelir. Bu kelime genellikle kolori metri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kolorimetri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kolori metri (Yanlış kullanım)

kolorimetri✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kolorimetri, renk ölçülmesi esasına dayanan miktar tayin yöntemidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Stant Stant kelimesi isim'dir. Sergilik, at yarışlarında seyirci […]
  • Hüsnüniyet Herhangi bir kimseyle ya da konuyla ilgili hiçbir kötü, art […]
  • Akaryakıt Gazyağı, mazot, benzin gibi sıvı yakacak anlamlarına gelir. […]
  • Yüz tutmak Yüz tutmak deyimi yönelmek, bir şey, olmak üzere bulunmak,  […]
  • Gayriihtiyari İstemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak anlamına gelir. Bu […]
  • Paragraf Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları […]

Yorum yapın