Kompleks

Karmaşık, vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik, aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü, kuruluşlar bütünü anlamına gelir. Bu kelime genellikle kompileks, komplex  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kompleks şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kompileks (Yanlış kullanım)

komplex (Yanlış kullanım)

kompleks ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Esma gibi şahsiyet sahibi bir genç kızı kompleks sahibi etmişlerdi.” – Ayşe Kulin

“Heveskârlar için hece ve aruz bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu.” – Salâh Birsel


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çalakaşık Soluk almadan yiyerek anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala […]
  • Alçak gönüllü Kendi değerini olduğundan az gösteren, öyle olmadıkları halde […]
  • Darmadağın Çok dağınık ve karışık, darmadağınık, tarumar anlamına gelir. […]
  • Gazianteplilik Gaziantepli olma durumudur. Bu kelime genellikle […]
  • Manisalılar Manisa ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mütegallibe Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütegâlibe şeklinde […]

Yorum yapın