Kompleksli

Kompleksi olan anlamındadır. Bu kelime genellikle kompileksli, komplexli  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kompleksli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kompileksli (Yanlış kullanım)

komplexli(Yanlış kullanım)

kompleksli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kompleksli olan insan bu aşağılık duygusunu örtmek için inadına yüksekten atar.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Print etmek Çıktı almak, bilgisayarda bulunan bir metni kâğıda yazdırmak. […]
  • Hâl tercümesi Öz geçmiş anlamına gelen hâl tercümesi kelimesi önemli […]
  • Göz ardı etmek Gereken önemi vermemek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Teamül Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, […]
  • Polietilen Etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde […]
  • Nefs, Nefis Nefis ya da Nefs (نفس), Arapça kökenlidir, sözlükte ruh, bir […]

Yorum yapın