Konargöçer

Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, oba vb.), göçerkonar anlamına gelir. Bu kelime genellikle konar göçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı konargöçer  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

konar göçer (Yanlış kullanım)

konargöçer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konargöçer Tükmenler’in tarihi, sanatları ve yaşam biçimlerini genel hatlarıyla ele aldık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zülfikar Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmış […]
  • Gitti de Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir […]
  • Din Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Çingene Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde […]
  • Senlibenli Sen diyebilecek denli yakınlık içinde, aşırı bir biçimde samimi […]
  • İstanbullular İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki […]

Yorum yapın