Konfüçyüs

Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla tek hecelidir, küçük adlar ise bir veya iki heceden oluşur. Bu adlar büyük harfle başlar; heceler arasına çizgi konur: Sun Yat-sen, Lin Yu-tang. Yalnız Konfüçyüs gibi yaygınlık kazanmış adlar bitişik yazılır. Bu kelime genellikle Konfiçyüs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Konfüçyüs  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Konfiçyüs (Yanlış kullanım)

Konfüçyüs  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konfüçyüs, Çinli filozof, eğitimci ve yazardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ruj Dudak boyası anlamına gelir.  Fransızcadan dilimize geçen […]
  • Fil dişi Fil dişi kelimesi filin kendini korumakta veya karşısındakine […]
  • İstikamet Doğrultu, yön anlamına gelir. Eş anlamlısı istikamet'tir. […]
  • Sandalye Arkalığı olan, dört ayaklı, kol koyacak yerleri bulunmayan, tek […]
  • Baş döndürücü Şaşkına, serseme çevirici, çabuklukta olağanüstü, aşırı, […]
  • Aşırma Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın