Kongre

Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. Kurultay. Amerika Birleşik Devletleri’nde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir aradayken aldıkları ad anlamına gelir. Bu kelime genellikle kongıre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kongre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kongıre(Yanlış kullanım)

kongre✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sonradan öğrendim ki bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Rica Etmek Rica etmek, birinden dilemek, dilek, dileyiş anlamına gelir. Bu […]
  • Cıvata Birbirine bağlanması gereken ağaç ya da metal parçaların […]
  • İndeks Dizin, bir gelişimi gösteren nicelikler ya da değerler […]
  • Dört yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Orta Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Işıtmak Işık saçmak, ışıklandırmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın