Kontenjan

Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk, bir kuruluşun veya bir kimsenin seçip almakta yararlanabileceği sayı miktarı, ekonomi Bir malın, alım satım veya dağıtım işinde, ilgililerin her birine düşen pay oranı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kontenjen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontenjan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kontenjen (Yanlış kullanım)

kontenjan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Krizi biz mi çıkardık, kontenjanı biz mi uydurduk?” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • İpekgil “-gil” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede […]
  • Osmanlı Türkçesi  XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu’da ve Osmanlı Devleti’nin […]
  • Apar topar Telaş ve acele ile anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kurşun rengi Koyu kül rengi, kurşuni. Bu renkte olan anlamına gelir. Bu […]
  • Toplardamar Kirli kanın vücudun her yanından kalbe gitmesini sağlayan […]
  • Darülbedayi Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın