Kontrbas

Keman türünden, en kalın sesli yaylı sazdır. Ayrıca kontrbasçı anlamına gelir. Bu kelime genellikle konturbas  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontrbas şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

konturbas(Yanlış kullanım)

kontrbas ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kontrbas öğretmeni Rıza’nın daha bir oturmuşluğu vardır rolüne.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Etobur Etçil, et yiyen hayvanlar için kullanılır. Bu kelime genellikle […]
  • Atatürk’üm Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Ekosistem Belirli bir alanda bulunan canlıların ve bu canlıların etrafını […]
  • Hâkimevi Hâkimlik hizmetinde bulunanların dinlenmek ve barınmak amacıyla […]
  • Kadirbilir Değerbilir anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilir […]
  • Atatürk’ün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]

Yorum yapın