Koordinatlar

Apsis, kot ve ordinatın ortak adı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kordinatlar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı koordinatlar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kordinatlar(Yanlış kullanım)

koordinatlar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Koordinatlar bir noktanın düzlemdeki veya uzaydaki yerini belirtmeye yarar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cumartesi Cuma ile pazar arasındaki gün anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Tabii Tabii, olağan düzene, sağduyuya, mantığa uygun olan anlamına […]
  • Flütçülük Flütçünün yaptığı iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Darüleytam Yetimlerin barındığı yer anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Aspiratör Havadaki duman, is, koku vb. yabancı maddeleri emerek dışarı […]
  • Denizşakayıkları Denizşakayığını içine alan sölenterler alt sınıfına […]

Yorum yapın