Kopça

Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç, agraf anlamına gelir. Bu kelime genellikle kopca, gopça şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kopça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kopça (Yanlış kullanım)

gopça (Yanlış kullanım)

kopça✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sedef bir kopça, kirli ve incecik boynunu sıkmıştı.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yıl Sonu Yılın yada belli bir dönemin bittiği zaman anlamına gelir. […]
  • Çam devirmek İstemeksizin, ayrımında olmaksızın, karşısındakine dokunacak ya […]
  • Yeri başka "daha başka bir değeri olan, önemi olan" anlamında kullanılan […]
  • Türkiyesiz Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. […]
  • Vakayiname Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik […]
  • Kaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın