Köprü yol

Bir vadinin, bir ırmağın üstünden bir karayolunun ya da demiryolunun geçişini sağlayan, yüksek ayaklar üzerine oturtulmuş, yüksek ve uzun köprü anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle köprüyol şeklinde yanlış yazılmaktadır.  Doğru kullanımı köprü yol  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

köprüyol (Yanlış kullanım)

köprü yol ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Köprü yoldan geçerken yüreğim ağzıma geldi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ömür boyu Sağ kalındığı, yaşandığı sürece, ömür boyunca, yaşam boyu, […]
  • Bugünün anısı Yaşanan özel güne dair, ilerde o günü hatırlatacak bir eşya, […]
  • Kazazede Kazaya uğramış, kaza geçirmiş (kimse) anlamına gelir. -zede ile […]
  • Kaybolmak Kaybolmak kelimesi yitmek anlamına gelir. Özgün biçimleri tek […]
  • Arapça’nın Arapça dilinin anlamına gelir. Kesme işaretiyle ayrılır. […]
  • Teyit doğru, gerçek olduğunu bildirme, doğrulama, gerçekleme anlamına […]

Yorum yapın