Kopya

Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı. Suret çıkarma işi. Bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma. Yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt. Taklit edilmiş olan. Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı, klon anlamına gelir. Bu kelime genellikle kopye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kopya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kopye (Yanlış kullanım)

kopya ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Edebiyatımız iptidai, resmimiz basit, felsefemiz kopya, okuma yazma bilmek bir irfan sayılıyor.” – Peyami Safa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkiye’deki Türkiye hiç kuşkusuz bir özel addır. Özel adlara gelen bir ek […]
  • Girişken Başkalarıyla kolaylıkla ilişki, yakınlık kurabilen, bir işe […]
  • Yirmi Dört Bir sayıdır. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı […]
  • Baş aşağı İniş. Başı aşağı gelecek bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hoşnut Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, […]
  • Becayiş Becayiş kelimesi aynı görevi yapan iki devlet görevlisinin […]

Yorum yapın