Kör ocak

Çocuksuz aile anlamına gelir. Bu kelime genellikle körocak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kör ocak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

körocak(Yanlış kullanım)

kör ocak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ya evlat bir, ya ocak kör (gerek).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Azımsama Azımsamak durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Zirai Zirai kelimesi tarımsal, tarımla ilgili anlamına gelir. Arapça […]
  • Filolog Dil bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Karşıdan karşıya Karşıdan karşıya kelimesi bir zarftır. Bir yandan öbür yana, […]
  • Herhalde Herhalde, cümleye olasılık katmak için kullanılan bir […]
  • Müsteşrik Doğubilimle uğraşan, doğubilim araştırmaları yapan uzman […]

Yorum yapın