Koruma

Genellikle resmi kişileri korumakla görevli kimse, koruma görevlisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle bodyguard şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı koruma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bodyguard (Yanlış kullanım)

koruma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başkanın korumaları kimseyi alana yaklaştırmadı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zeyilname Ek poliçe anlamına gelir. Bu kelime genellikle zeyil […]
  • Aklı başında Sürekli akıllı davranan. Doğru dürüst, kusursuz, akıllı […]
  • Genelkurmay Silahlı kuvvetlerin en üst komuta kademesini ifade etmektedir. […]
  • Sarıçiçek Sarı renkli, ölmez çiçek anlamına gelir. Ayrıca birçok […]
  • Karbonhidrat Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik […]
  • Halel Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın