Koşar Adım

-r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tam­laması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle koşaradım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı koşar adım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

koşaradım (Yanlış kullanım)

koşar adım ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Koşar adım hastaneye gitti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Plastik Elle yoğrulabilen, istenilen biçimi alabilen, biçim verilmeye […]
  • Orta Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Sağ ol İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında "çok […]
  • 66’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Ölüm kalım meselesi Ölüm kalım meselesi kelimesi yok olmamak amacıyla girişilen […]
  • İç Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]

Yorum yapın