Köşebaşını tutmak

Etkili olabilecek en önemli makamda bulunmak veya o yeri ele geçirmek anlamında kullanılır. Genellikle ayrı yazılarak hata yapılır. Bu kelime genellikle köşe başını tutmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı köşebaşını tutmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

köşe başını tutmak (Yanlış kullanım)

köşebaşını tutmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Amatör diplomatlar, küme küme köşebaşlarını tutmuş ve bozgunculuk propagandasına girmişti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kutup yıldızı Gök küresinin kutbuna en yakın olan Küçükayı denilen […]
  • Cereyan Cereyan, belirli bir yöne doğru yönelmenin akışın olduğunu […]
  • Müddeiumumilik Savcılık anlamına gelir. Bu kelime genellikle müddeyiumumilik, […]
  • Adli merci Adli makam anlamına gelen adli kelimesi i harfinin üzerine […]
  • Kardeşçe Kardeşe yaraşır, (karde'şçe) Kardeşe yaraşır bir biçimde, […]
  • Taç yaprak Çiçeğin en gösterişli kısmıdır. Üreme organlarının dışında […]

Yorum yapın