Köşebaşını tutmak

Etkili olabilecek en önemli makamda bulunmak veya o yeri ele geçirmek anlamında kullanılır. Genellikle ayrı yazılarak hata yapılır. Bu kelime genellikle köşe başını tutmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı köşebaşını tutmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

köşe başını tutmak (Yanlış kullanım)

köşebaşını tutmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Amatör diplomatlar, küme küme köşebaşlarını tutmuş ve bozgunculuk propagandasına girmişti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nesnel Nesneye değgin, nesneyle ilgili, nesnenin gerçeğine […]
  • Birçok Birden fazla, bir sürü manasına gelen birçok kelimesi, Türkçe […]
  • Babında Babında kelimesi maksadıyla, hususunda konusunda anlamına […]
  • Cenabıhak Allah, Tanrı anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle cenabı hak […]
  • Ropdöşambır Ropdöşambır; ev içinde erkekler tarafından giyilen üstlük […]
  • Fiili bozuk Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın