Kralcılık

Kralcı olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıralcılık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kralcılık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıralcılık(Yanlış kullanım)

kralcılık✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu saraydakilerin çoğu kralcılık oyunu oynuyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Affolma Bağışlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle af olma […]
  • Elaman demek Çok bezmek anlamına gelen bir deyimdir. Bu kelime genellikle […]
  • Fabl Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme […]
  • Fecaat Çok acıklı, yürekler acısı durum anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ferahfeza Klasik Türk müziğinde, yegâh perdesinde karar kılan makamlardan […]
  • Mutabık Aralarında uyuşmazlık bulunmayan, birbirine uyan anlamına […]

Yorum yapın