Kravat

Kravat, genellikle takım elbiselerde gömleğin üzerine giyilen bir aksesuar niteliğindeki kumaş ürünlerine verilen isimdir. Kelimeyi söylerken ilk heceyi söylemenin zor olduğu görülmektedir. Bu yüzden halk arasındaki kullanımı gıravat veya kıravat şekline dönüşmüştür. K harfinin yerine g harfinin kullanılması onun daha kolay telaffuz edilmesini sağlamaktadır.

Doğru yazımı:

Gıravat (Yanlış kullanım)

Kıravat (Yanlış kullanım)

Kravat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlk iş gününe gidecek olan genç adamın kravatını bağlayamadığını gören babası oğlunu yanına çağırarak bu konuda ona yardımcı oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ritüel Din, tapınma, büyü vb. ile ilgili geleneksel tören anlamına […]
  • Yapayalnız Yanında hiç kimse ya da hiçbir şey bulunmayan (bulunmayarak), […]
  • Halel Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çantada keklik Elde edilmesi o denli kesin ki elde edilmiş sayılır anlamına […]
  • Bir sürü Sayısı belli olmayacak kadar çok, pek çok, bir yığın, çok […]
  • Alabalık Alabalıkgillerden, soğuk, temiz, duru sularda yaşayan, ortalama […]

Yorum yapın