Krepon

Kıvrımları olan kumaş ve krepon kâğıdı anlamlarında kullanılır. Bu kelime genellikle kırepon, kırapon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı krepon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kırepon(Yanlış kullanım)

kırapon(Yanlış kullanım)

krepon✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Krepon kumaş ile harika etekler dikti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yardımsever Hayırsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yardım […]
  • Vaka Olay, hadise anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaaka, vakıa, […]
  • Rast Gelmek Hiç ummadığı, düşünmediği halde karşılaşmak anlamına gelir. […]
  • Denizşakayıkları Denizşakayığını içine alan sölenterler alt sınıfına […]
  • Fıttırmak Aklını kaçırmak, delirmek, aklını yitirmek, çıldırmak […]
  • Karabasan Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbustur. Bir kimsenin içinde […]

Yorum yapın