Kriminolojik

Suç bilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıriminolojik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kriminolojik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıriminolojik(Yanlış kullanım)

kriminolojik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kriminolojik çalışmalar sonucunda ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dünyaevi Evlilik anlamına gelen bir kelimedir. Bitişik yazılması […]
  • Tırabzan Tırabzan, merdivenlerin kenarlarında bulunan korkuluklara […]
  • Başyazman Başkâtip anlamına gelen kelimedir. Bitişik yada ayrı yazılması […]
  • Galatımeşhur Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen […]
  • Ebcet Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız […]
  • Tezahür Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma anlamına gelir. […]

Yorum yapın