Kriter

Ölçüt anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıriter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kriter şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıriter(Yanlış kullanım)

kriter✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İş için istenen kriterlere uyanlar başvuru formunu doldurabilirler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ehlisalip XI. ve XII. yüzyıllarda Batılı Hristiyanlarca kutsal yerleri […]
  • 3’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Tecahülüarifane Tecahülüarif anlamına gelir. Bilmezlikten gelmek demektir. Bu […]
  • Kelamıkibar Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kelamı kibar […]
  • Arma Eskiden, bir aileye, bir kimseye ya da bir topluluğa […]
  • Yüz yüze ilişki kümesi Yüz yüze ilişki kümesi, üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz […]

Yorum yapın