Kroniklik

Kronik olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıroniklik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kroniklik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıroniklik(Yanlış kullanım)

kroniklik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yokluk korkusu bu tarz toplumlarda kroniklik kazanmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İzmirli İzmir ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Floresan lamba Yüzeyi parlak maddelerle kaplı, içi cıva buharı ile dolu cam […]
  • Manzume Şiir anlamına gelen bir kelimedir. Ayrıca felsefede dizge […]
  • Senli benli Aşırı derecede samimi anlamına gelen bu ikileme, mecaz […]
  • Ağırbaşlı Tutum ve davranışları ölçülü, topluluk içinde davranmasını […]
  • Çinekop Çinekop, lüferin küçüğüne denir. Bahar ayında yumurtadan çıkan […]

Yorum yapın