Küçük parmak

Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle küçükparmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı küçük parmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

küçükparmak (Yanlış kullanım)

küçük parmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Küçük parmağım kapıya sıkıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dala çıka Büyük güçlüklerle anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çanak tutmak Davranışı, sözleriyle kötü bir karşılık verilmesine olanak […]
  • Acı Ot Bu ot dağlık yerler de yetişir. Ender raslanan bir bitkidir. […]
  • Alıvermek Hiç güçlük çekmeksizin, kolayca almak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çıkabilir miyim? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Yüz yüze ilişki kümesi Yüz yüze ilişki kümesi, üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz […]

Yorum yapın