Kulak vermek

İyice anlamak ereğiyle dinlemek, işitmeye çalışmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kulakvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kulak vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kulakvermek (Yanlış kullanım)

kulak vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kulak verince, onun sesini tanımıştım”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Belli belirsiz Yarı belli. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, […]
  • Ahlakın Ahlakın, kelimesinin yazımında genellikle vatandaşlarımız […]
  • Müteakip Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra. -den sonra […]
  • Kronoloji Zaman bilimi. Zaman dizini anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kara kovan Arıların fennî kovan yerine içine petek oluşturdukları sazdan, […]
  • Toplardamar Kirli kanın vücudun her yanından kalbe gitmesini sağlayan […]

Yorum yapın