Külkedisi

Çok üşüyen, ateşin yanından ayrılmayan kişilere hitaben kullanılır. Ayrıca uyuşuk, miskin, sakin, yumuşak, uyumlu, pasaklı anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kül kedisi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı külkedisi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kül kedisi (Yanlış kullanım)

külkedisi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dünkü kaplan, bir külkedisi yumuşaklığı ile göğsüme yaslandı.” – Aka Gündüz

 “O kibar adam bu külkedisine tenezzül eder mi hiç.” – Ercüment Ekrem Talu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tabiatüstücü Doğaüstücü anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabiat üstücü, […]
  • Darmadağınıklık Darmadağınlık, darmadağın olma anlamına gelir. Çok dağınık ve […]
  • İş adamı Ticaret ve sanayi alanında yatırım yaparak şirketleri […]
  • İnformel Biçimsel olmayan ve resmî olmayan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Mikroklima Dar iklim bölgesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mikro […]
  • Keçi yolu Dağlarda, ormanlarda gelip geçen insan ve hayvanların ayak […]

Yorum yapın