Kullanılagelen

Öncelerden beri aynı şekilde kullanılan ve kullanılmaya devam eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kullanıla gelen şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı Kullanılagelen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kullanıla gelen (Yanlış kullanım)

Kullanılagelen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Asırlardır kullanılagelen kültür miraslarımız var bizim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pespembe Her yanı pembe, çok pembe anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Emretmek Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, […]
  • Tabi ki Tek başına bir cümle içinde kullanılmayan "tabii" sözcüğü, […]
  • Üstünkörü Üstünkörü, bir işin hiç özen göstermeksizin, gelişigüzel bir […]
  • Aut Aut, dilimize yabancı bir dilden girmiş olup dış anlamına […]
  • İstihkâm İstihkâm; düşman saldırısını durdurmak ve savunmak amacıyla […]

Yorum yapın