Kur’an-ı Kerim

İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Bu kelime genellikle Kuranıkerim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kur’an-ı Kerim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kuranıkerim (Yanlış kullanım)

Kur’an-ı Kerim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan kişi, huşu içinde olup okuduklarının manası üzerinde tefekkür etmelidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Takma ad Kimi yazarların, ozanların, kim olduklarını saklamak, okur […]
  • İnfiale kapılmak Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tam sayı Matematikte kendine önemli bir yer edinen tam sayılar, bir […]
  • Hoş geldin İyilikle memnuniyetle karşılanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Allahutaala Yüce Tanrı, ulu Allah anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Taşkıran Otu Çoğunlukla çok yıllık nadiren bir yıllık veya iki yıllık otsu […]

Yorum yapın