Kurdele

Giyecekleri süslemek, bir şey bağlamak vb. için kullanılan, ipekten ya da herhangi bir kumaştan yapılmış enlice şerit anlamına gelir. İtalyancadan kelime genellikle kurdale şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kurdele şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kurdale (Yanlış kullanım)

kurdele ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Saçında pembe kurdele bağlıydı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yeradları Yerleşim yerleriyle deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, koyak, bağ, […]
  • Ankara Kalesi Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının […]
  • Altüst Altı üstüne, üstü altına gelecek biçimde değişmiş, çok karışık […]
  • Bir yığın Birçok, pek çok anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle […]
  • Fransızlar Fransa’da yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Yazıhane Yazı, evrak ve muhasebe işlerinin yürütüldüğü ve ekseriyetle […]

Yorum yapın