Küstah

Küstah; saygısız ve kaba davranan terbiyesiz kişi anlamında kullanılmaktadır. Farsçadan dilimize yerleşen kelimenin kustah şeklinde yazımı yanlıştır. Doğru yazım şeklinde, u harfi yerine ü harfi kullanılmalıdır.

Doğru yazımı:

kustah (Yanlış kullanım)

küstah  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Babam, misafirlerin yanında küstah tavırlar sergileyen abimi bir güzel azarladı.

Karşıma geçmiş hem bağırıyor hem de küstahça davranıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bilmiyor musunuz? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Cırcır böceği Cırcır böceği, Gryllidae (cırcır böceğigiller) familyasını […]
  • Debdebe Görkem anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb debe şeklinde […]
  • Kanaat etmek Yetinmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağat etmek, […]
  • Zebun etmek Güçsüz bırakmak, zavallı duruma düşürmek veya getirmek anlamına […]
  • Göz nuru dökmek Fazla emek sarf etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın