Küsur

Küsur; artan, geriye kalan bölüm ya da ondalık sayıda virgülden sonra gelen kesirli sayı anlamında kullanılmaktadır. Dilimize arapçadan yerleşen kelimenin küsür şeklinde yapılan telaffuzu yanlıştır.

Doğru yazımı:

küsür (Yanlış kullanım)

küsur  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Atalarımızın, yüz küsur yıldır bu topraklarda yaşadığı söylenir.

Bu zamana kadar yaşadığım elli küsur sene içinde, en huzurlu ve en mutlu geçirdiğim günler maalesef son birkaç gündü.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nazar duası Nazar belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya […]
  • İç Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Bednam Kötü ün kazanan, kötülüğü ile dillere düşen anlamına gelir. Bu […]
  • Kameraman Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı […]
  • Kendini harap etmek Kendini harap etmek, sıkıntı veya üzüntüden perişan olmak […]
  • Yirmi dokuz 28 ve 30 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]

Yorum yapın