Kütüphanecilik

Kitaplık görevlisinin işi, bibliyotekçilik olarak geçer. Kitaplık bilimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle kütüpanecilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kütüphanecilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kütüpanecilik(Yanlış kullanım)

kütüphanecilik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzun yıllardır kütüphanecilik yapıyor olmasının verdiği bilgi birikimi hal ve tavırlarına yansıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Segâh perdesi Klasik Türk müziğinde orta sekizlinin yirmi ikinci perdesi […]
  • Denizlaleleri Vücutları bir sapla deniz dibine bağlı veya serbest olabilen, […]
  • Çare Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması […]
  • Beş yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Dokunmatik Dokunmalı anlamına gelir. Bu kelime genellikle dokun […]
  • Zevat Zevat kelimesi kişiler, zatlar anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın