Kuvöz

Kuvöz, genellikle zamanından önce doğmuş yani gelişim süresini henüz tamamlamamış olan bebeklerin bazı hastalıklardan korunması amacıyla konulduğu cam aygıt olarak tanımlanmaktadır. Fransızcadan dilimize yerleşen bu kelimenin küvöz şeklinde yazılması hatalıdır. Kelimenin doğru yazımında ü harfi yerine u harfi kullanılmalıdır.

Doğru yazımı:

küvöz (Yanlış kullanım)

kuvöz  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım: 

Doğum sonrasında bebeğin vücut sıcaklığı düşük olduğu için vakit kaybetmeden kuvöze alındı.

Doğum yaptıktan sonra bebeğimde yüksek oranda sarılık olduğundan 1 hafta kuvözde kaldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Abi Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi […]
  • Müspet Olumlu anlamına gelir. Bu kelime genellikle müsbet şeklinde […]
  • Filolog Dil bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ceberut Acımasız, merhametsiz, zorba. Tanrı'nın her şeyin üstünde olan […]
  • Gökkuşağı Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp […]
  • Güney Kutbu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]

Yorum yapın